> Ana Sayfa | AKP ile barış olmayacağı gibi – AKP ile demokratikleşme de olmaz!
30.01.2016

AKP ile barış olmayacağı gibi – AKP ile demokratikleşme de olmaz!

AKP ile barış olmayacağı gibi AKP ile demokratikleşme de olmaz! Alevilerin hak mücadelesi, Güneydoğu’da yürütülen savaşı unutturmak ve gündem değiştirmek adına dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Alevi kurumları bu çirkin oyuna alet olmayacaklardır. Alevi düşmanlığı tescillenmiş bir zihniyetten hiçbir beklentimiz yok.


Alevi inanç değerlerine her fırsatta saldıran, AİHM kararlarına rağmen Zorunlu Din Dersleri uygulamasına devam eden, Alevilerin taleplerinin çözümü konusunda Diyaneti referans alan bir anlayıştan Alevilerin medet umması söz konusu değildir. Alevi düşmanlığı tescillenmiş bir zihniyetten hiçbir beklentimiz yok. Bundan önce yapılan 7 oturumluk Alevi Açılımıyla elde edilen tecrübelerin, belirlenen sorunlara çözüm üretmek yerine Alevi kurumları arasındaki bazı görüş farklılıklarını derinleştirmek için kullanıldığına defalarca şahit olduk. Alevi kurumlarına yapılan son çağrıda kurumları tek bir masa etrafında toplamak yerine farklı saatlerde görüşme isteği de, bu böl-parçala-yönet anlayışının bir tezahürüdür. Bu basiretsiz stratejinin farkında olup, çağrıya olumlu yanıt vermeyen Türkiye’deki Alevi kurumlarının onurlu tavırlarını Avrupa Alevi Hareketi olarak takdirle karşılıyoruz. Alevilerin hak arama mücadelesi, Güneydoğu’da yürütülen savaşı unutturmak ve gündem değiştirmek adına dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Alevi kurumları bu çirkin oyuna alet olmayacaklardır.

 

Bu iktidarın elinde Suriye’deki Alevilerin kanı duruyor

Gerek Erdoğan’ın gerekse Davutoğlu’nun Gezi’de toprağa verdiğimiz gençlerimiz ve aileleri ile ilgili yorumları hala hafızamızdaki yerini korumaktadır. Bunun yanı sıra 5 yıldır Suriye’ye binlerce IŞİD militanı ihraç eden ve her türlü lojistik desteği veren hükümetin elinde Suriye’de katledilen yüz binlerce masumun kanı durmaktadır. Her fırsatta cemevleri “terör yuvasıdır” diye yaftalayan ve Uğur Kurt canımızı cemevini bahçesinde katletmekte beis görmeyen bir anlayışı ve onun kanlı elini onurlu hiçbir Alevi kurumu sıkmayacaktır.

 

Aleviliği tarikatlaştırmak, Dedeleri ise memurlaştırmak istiyorlar

AKP Hükümeti’nin çözümden anladığı Aleviliği İslam potasında eriterek bir tarikata dönüştürmek, Dedeleri memurlaştırmak ve cemevlerini ‘minaresiz camiler’ haline getirmektir. Alevi toplumu ve kurumları bu sinsi asimilasyon politikalarına geçit vermeyecektir. Çözüm konusunda muhatabımız ne Hükümet ne de Diyanet’tir. Bu konuda tek muhatabımız vicdan sahibi ve demokrat Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye kamuoyudur.

Alevilerin Talepleri bellidir:

1.         Eşit Yurttaşlık kapsamında gasp edilen tüm hakların geri verilmesi

2.         Alevilere yapılan katliamların hesabının verilmesi

3.         Alevi inancındaki kutsal günlerin tatil sayılması

4.         Alevilerin kendi inanç eğitim kurumlarını açma ve eğitim verme hakkı

5.         İbadet yerleri olan cemevlerinin resmi statüye kavuşturulması hakkı

6.         Devletin dinler ve inançlar karşında tarafsız davranma ve eşit muamele hakkı

7.         Gerçek laikliği engel olan DİB gibi devlet dini inşa eden kurumların kaldırılması

8.         Zorunlu mezhepçi din eğitimine son verilmesi

9.         Madımak otelinin müze olması

10.      Alevilere ait Dergâh ve Tekkelerin Alevilere iade edilmesi