> Startseite | AABF – Bavyera Bölge Temsilciliği`nin 2016 “Eğitim Kampı“
10.05.2016

AABF – Bavyera Bölge Temsilciliği`nin 2016 “Eğitim Kampı“

AABF – Bavyera Bölge Temsilciliğinin 2016 “EĞİTİM KAMPI“ 15 ile 17 Nisan 2016 tarihlerin`de Franken Akademi Schloss Schney-Lichtenfels kasabasında, Bölge Temsilciliğine bağlı Alevi Kültür Merkezleri`nin yoğun katılımıyla başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirildi.


AABF – Bavyera Bölge Temsilciliğinin 2016 “EĞİTİM KAMPI“ 15 ile 17 Nisan 2016 tarihlerin`de Franken Akademi Schloss Schney-Lichtenfels kasabasında, Bölge Temsilciliğinin çatısı altında bulunan 20 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi`nin 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Bölge Kandınlar Birliği, Bölge İnanç Kurumu, Bölge Gençlik ve Bölge Birimler`nin katılımıyla başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleştirildi.

 

Eğitim Kampına Türkiye`den Sayın Turan Eser (Yazar), Sayın Dertli Divani (UNESCO tarafından yaşayan insan ödülünü alan) ve Sayın Bülent Uğur (AABF-örgütlenmeden sorumlu) eğitimci olarak katıldılar.

Eğitim Kampına ek olarakda Panel düzenlendi ve Panelistler Sayın Hüseyin Mat (AABK Başkanı) ve Sayın Cafer Kaplan Dede (AABF-İK Başkanı) ayrı bir renk kattılar.

 

Eğitim sorun belirleme, sorun çözme merkezli olarak belirlenerek Kamp çalışması programı ́nın verimlilik derecesinin yüksekliği tüm katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve her yıl yapılması kararlaştırılan Kamp çalışmasında öne çıkan başlıklar ve kararlar devamında belirtiltiği gibidir.

-       AABF-Bayern Bölge Temsilciliği olarak neden örgütlendiğimiz ve toplum olarak karşımıza çıkan engelleri nasıl aşmalıyız noktasdında düşünsel tartışmaları derinleştirmeli.

-       Yöneticiler sorun Merkezli değil çözüm merkezli çalışma yürütmeli.

-       Örgütsel çalışmalarda inançsal, kültürel, siyasal alanlarda birleştirici olmalı.

-       Planlı çalışmanın gerekliliği doğrultusunda AKM/Cemevlerimiz sorumluluklarını yerine getirmeli.

-       Toplumsal buluşmalarda dilimiz Alevice olmalı.

-       Tüm mazalumlarla birkliktedayanışma içerisinde olmalı.

-       Eşit haklar mücadelesinin toplumsal sahiplenmesini sağlamalı.

-       Kadrolarımızı güçlendirmek için gereken tüm çalışmalar yapmalı.

-       Görev yerine getirmede sorun yaşayan yöneticilerin görevlerini daha iyi şekilde yerine getirebilecek yöneticilere bırakmalı.

-       Kısa, orta ve uzun vadede örgütsel hedef tespiti yapılmalı ve hedefe yönelik çalışmalar yapılmalı.

-       Toplumsal diyalog geliştirilmeli.

-       Yöneticiler alınan kararları örgütsel disiplinin gereği olarak sahiplenmeli ve yerine getirmeli.

-       AABF ve Bölge temsilciliğinin çalışmaları eksiksiz desteklenmeli.

-       Duyarlılığı yüksek yönetici profili yakalanmalı.

-       Aleviliğin yaşaması ve yaşatılması için örgütlü birliğimizin önemi ve değeri toplumsal bilinçte varlığa çıkartılmalı.

-       Tarihi kazanımlarımız olan başta Alevilik Dersleri, Eşit Hak Antlaşması, Weingarten Alevilik Ana Bilim Dalı, Ünüversite Kürsü çalışmaları, Cenaze Kollektifi, Alevilerin Sesi Dergisi, Yol TV kazanımlara sahip çıkılmalı.

-       Siyasette söz sahibi olmak için gerekli siyasi girişimlerde bulunulmalı.

-       Lobi çalışmaları hızlandırılmalı.

-       Gençlerimizin geleceğimiz olduğu gerçeğinden hareketle onlara gereken hareket alanı açılmalı.

-       Gençlerimizde bu hareket alanı açma eğilimi karşısında AKM/Cemevlerimizi yüksek derecede sahiplenmeli tüm çalışmaları birlikte yapmalı.

-       Olumsuzluklar değil pozitif gelişmeler üzerinden toplumsal bir sahiplenme yaratılmalı.

-       Varsa olumsuzluklar yöneticilerin çözüm odaklı çalışması gerekli.

-       Toplum olarak her konuyu çok açık bir şekilde tartışabilen ve ortak akıl ile karar alabilen bir bilince yükselmeyi sağlamalı.

-       Örgütsel hedeflerin topluma ulaştırılması zamanında yapılmalı.

-       Kişisel fikirler değil örgütsel fikirler öne çıkmalı.

-       Farklılıklar bir kazanım olarak düşünülmeli.

-       Geleceğe yönelik vizyon sahibi olmalıyız. Çalışmaları bu doğrultuda götürmeli.

-       Bölgesel bazda Başkanlar Divanı toplantıları yaparak gelecek oluşturmada fikirsel ortaklıkları büyütmeli.

-       Eğitim seferberliğin başlatmalı.

-       Alevilik Derslerine yoğunlaşmalı.

-       ABF - Bavyera Bölge Temsilciliği`nin gerçekleştirmiş olduğu kamp çalışmasinda elde edilenleri`nin, AKM/Cemevlerine yansıtmak için çaba sarf etmeli ve bu tür çalışmaların AKM/Cemevlerimizde ́de yapılmasını sağlamalı.

 

Saygılarımızla

AABF – Bavyera Bölge Temsilciligi Yönetim Kurulu

Miesbach, 10.05.2016